+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Kdo jsme

Naším posláním je vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím přispět ke změně ve vnímání péče o rodinu v české kultuře.

Občanské sdružení vzniklo v roce 2008 v Černém Dole v Krkonoších na podporu rodin s dětmi a slaďování rodinného a pracovního života. V současné době působí v Libereckém kraji, Jihomoravském kraji a v Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Od roku 2012 spolupracuje se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování prorodinné politiky.

Náš Kurs péče o malé děti je akreditován MŠMT pod číslem MŠMT-28705/12-24/774.

19. března 2015 nám byla udělena MPSV autorizace pro profesní kvalifikaci 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pod číslem autorizace 2015/25.

Přehled činností organizace: 2012, 20132014

Prostor pro rodinu v číslech

existence oslavíme v květnu 2016.
6 zaměstnanců a 21 lektorů.
ze 186 účastníků kurzů získalo Certifikát.
účastníků začne s profesionální péčí o děti.