+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Mikrojesle

logo-opz-barevne

Prostor pro rodinu se podílí na pilotním ověření mikrojeslí ve spolupráci s MPSV a  od září jsem otevřeli dvě nová zařízení péče o děti na Praze 2.

logo-jako-doma_Prvni krucky        logo-jako doma-prvni-slova

Mikrojesle Jako doma se nachází v prostorách přízemí:

  • „První krůčky“ v ulici Tyršova 6, blízko I.P. Pavlova (pro již chodící děti) a
  • „První slova“ v ulici Slezská 62, nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad.

Mikrojesle jsou určeny pro maximálně 4 děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. O děti pečujeme v domácím prostředí, na které jsou malé děti zvyklé.  O našem přístupu si můžete přečíst zde a jak to u nás vypadá najdete v galerii fotek zde a na facebooku.

Podmínky pro umístění dítěte v mikrojeslích:

* každý rodič musí splňovat alespoň jednu podmínku vazby na trh práce:

 je zaměstnán (platí i pro zaměstnankyně na MD a RD)/ vykonává podnikatelskou činnost,
 v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v registru Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
 je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

Ceník:

Péče o děti v mikrojeslích je zdarma. Rodiče přispívají na lektorský program, který je nad rámec základní péče a hlídání. Od 1.1.2018 aktualizujeme ceník :

čas cena za 1* v týdnu celý měsíc v Kč počet hodin lektorky cena za hodinu programu v Kč (přepočet na 4 týdny v měsíci)
ráno 8-12.30 750 3 62,5
dopoledne 8-14.00 900 4 56,3
odpoledne 14-17 520 2 65,0
celý den 8-17 1200 6 50,0

Program zahrnuje: pohybové, slovní, hudební, venkovní aktivity; poznávání koloběhu roku a tradic, tvořivé činnosti podporující dětskou kreativitu, četba, hry rozvíjející jemnou a hrubou motoriku

Postup přihlášení:

  1. Kontaktujete nás na info@prostoroprorodinu.cz nebo simonova@prostorprorodinu.cz a domluvíte si návštěvu v mikrojeslích
  2. Pokud vás naše prostředí osloví, napíšete Magdě Šimonové na simonova@prostorprorodinu.cz  a ověříte si volnou kapacitu pro dny, které chcete chodit. Pošlete nám rezervační přihlášku.
  3.  Zajistíte si dokumenty nutné pro zahájení docházky: evidenční list, potvrzení o postavení na trhu práce u obou rodičů (je třeba dodat minimálně při zahájení a ukončení docházky a také při každé změně). Příslušné formuláře můžete obdržet v mikrojeslích nebo vám je zašleme elektronicky.
  4. Domluvíme si datum zahájení docházky.
  5. Podepíšeme smlouvu a monitorovací list.

Telefonní kontakty:

Pro přihlášení: 774 442 131 (Karolina Nedělová) a 724 923 499 (Magda Šimonová)
První krůčky: 608 610 952 (raději sms a jen v nutných případech)
První slova: 608 164 350 (raději sms a jen v nutných případech)

Projekt s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_127/0003661 je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu.