+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Mikrojesle

logo-opz-barevne

Prostor pro rodinu se podílí na pilotním ověření mikrojeslí ve spolupráci s MPSV a  od září jsem otevřeli dvě nová zařízení péče o děti na Praze 2.

logo-jako-doma_Prvni krucky        logo-jako doma-prvni-slova

Mikrojesle Jako doma se nachází v prostorách přízemí:

  • „První krůčky“ v ulici Tyršova 6, blízko I.P. Pavlova (pro již chodící děti) a
  • „První slova“ v ulici Slezská 62, nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad.

První informativní schůzka s rodiči proběhne již v pátek 15. 9. 2017 od 15. hodiny v prostorách „Jako doma – První slova“ (mapa).

Mikrojesle jsou určeny pro maximálně 4 děti ve věku od 6 měsíců do 4 let. O děti pečujeme v domácím prostředí, na které jsou malé děti zvyklé.  O našem přístupu si můžete přečíst zde a jak to u nás vypadá najdete v galerii fotek zde.

Podmínky pro umístění dítěte v mikrojeslích:

*rodiče mají trvalý pobyt na Praze 2 nebo na Praze 2 pracují; v případě volné kapacity přijímáme také děti rodičů z ostatních MČ

* každý rodič musí splňovat alespoň jednu podmínku vazby na trh práce:

 je zaměstnán/ vykonává podnikatelskou činnost,
 v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v registru Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
 je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

Ceník:

Péče o děti v mikrojeslích je zdarma. Rodiče přispívají na lektorský program:

půldenní docházka (1 nebo více půldnů v týdnu): 1250Kč/měsíc
celodenní docházka (alespoň 1 celý den v týdnu): 2500 Kč/měsíc

Program zahrnuje: pohybové, slovní, hudební, venkovní aktivity; poznávání koloběhu roku a tradic, tvořivé činnosti podporující dětskou kreativitu

V týdnu od 4.9. 2017 zahajujeme provoz týdnem otevřených dveří a můžete se k nám přijít podívat mezi 8.30-16.30.

V dalších týdnech je možná návštěva po předchozí domluvě. Kontaktujte nás prosím na info@prostorprorodinu.cz a domluvte se, kdy byste se k nám chtěli přijít podívat.

Pro přihlášení do mikrojeslí budete dále potřebovat vyplněnou přihlášku, evidenční list a potvrzení o postavení na trhu práce. Příslušné formuláře vám dodáme při osobním setkání nebo elektronicky.

Telefonní kontakty:

Pro přihlášení: 774 442 131 (Karolina Nedělová)
První krůčky: 608 610 952 (raději sms a jen v nutných případech)
První slova: 608 164 350 (raději sms a jen v nutných případech)

Projekt s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_127/0003661 je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu.