+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Náš tým

karolina-400x400

Mgr. Karolina Nedělová

zakladatelka a předsedkyně o.s.

Vystudovala Kulturologii na FF UK, pracovala 7 let na katedře Sociální práce FFUK, i jako učitelka ZŠ, absolvovala stáž na School of Social Work na Florida State University a semestrální pobyt na Université d’ Avignon (Culture et communication), prošla řadou seminářů zaměřených na péči o děti. Stála u zrodu o.s. Prostoru pro rodinu a je jeho předsedkyní. Pracuje jako vedoucí projektů a lektorka. Je odbornou garantkou rekvalifikačního Kurzu péče o děti.

“Ideálem by bylo, kdyby matky a otcové mohli najít ve svém blízkém okolí spolehlivou pomoc při péči a výchově svých dětí, ať ve formě poradenství, nebo kvalitního hlídání malých dětí. Proto pořádáme Kurzy péče o děti a napomáháme vzniku dětských klubů, miniškolek, dětských skupinek a podobných zařízení. Proto jsme založily Prostor pro rodinu.”

nedelova@prostorprorodinu.cz
+420 774 442 131

míla

Ing. Milena Ondrušková

finanční manažerka

ondruskova@prostorprorodinu.cz

+420 774 402 131

fotka Mirka

Mgr. Miroslava Klapalová

dobrovolnice

klapalova@prostorprorodinu.cz

+420 774 402 131

magda-simonova

Ing. Magda Šimonová

projektová manažerka

Vystudovala jsem diplomacii na VŠE, cestovala, sportovala, pracovala v soukromém i státním sektoru a nyní si na vlastním případu testuji, zda by žena opravdu měla po narození dítěte na 2,3 či více let „zmizet“ z práce a stát se ženou v domácnosti.

Prostor pro rodinu však není jenom o tom, že by naše společnost měla ženám s malými dětmi umožnit kontakt s pracovním životem a muži by měli dostat šanci více se zapojit do výchovy svých dětí. Postupně zjišťuji, že Prostor pro rodinu je především o příbězích žen, mužů a jejich dětí: o našem životě, ve kterém hledáme smysl a spokojenost.

V současné době jsem na mateřské dovolené s druhý dítětem.

simonova@prostorprorodinu.cz
+ 420 774 402 131