+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Nové služby péče o děti

Zveme Vás k návštěvě různých zařízení péče o děti, která realizují absolventky našich kursů a seminářů. Na aktuální fotky z reportáží v zařízeních se můžete podívat na našem Facebooku.

Rozhovor s Helenou Píchovou, ředitelkou Školičky Radost

Proč jsi se rozhodla založit „školičku Radost“?

Chtěla jsem mít svou školičku, kterou bych si vytvořila a vedla podle svých představ. Přála jsem si umožnit dětem pobyt v útulném, krásném a bezpečném prostoru, kde se jim dostane přijetí a zároveň si začnou budovat svou osobnost a vnímání okolního světa.

Dříve jsem pracovala s dětmi v různých poměrech, kulturách a podmínkách. Seznámila jsem se také s hlavními tzv. alternativními metodami výuky a výchovy. To mi pomohlo krystalizovat mou představu o školičce a o tom, co děti potřebují, co je baví a rozvíjí.

Metody, pomůcky a hračky jsou v dnešní době úžasné, ale nejsou pro děti to hlavní. Nejdůležitější je pro ně bezpečný a spolehlivý vztah k pí. učitelce a vedení, které podporuje jejich vrozenou motivaci a prožívání přiměřené jejich věku. Děti velmi baví umělecké a prožitkové aktivity, na kterých se mohou co nejvíce samy a podle sebe podílet. Přirozeně jim pomáhají budovat si vlastní sebevědomí a přináší jim velké uspokojení.

Školičku jsem nazvala Radost. Je pro mě radostí být s dětmi, své práce si vážím a mám ji velmi ráda. Přeji si, aby děti do školičky chodily s radostí a radostné zase odcházely domů. Čas strávený se šťastnými, spokojenými a usměvavými dětmi je pro mě nezaměnitelný.

Proč jsi se účastnila našich seminářů „Jak poskytovat službu péče o děti? a co Ti přinesly?

Seminářů jsem se zúčastnila, abych získala informace o tom, jak školičku založit, zajistit a profesionálně vést. Přinesly mi cenné informace o současných možnostech, projednávané legislativě a vnitřních pravidlech pro provoz zařízení. Během semináře jsem si také ujasňovala svůj projekt a měla jsem možnost ho představit ostatním účastníkům semináře. Získala jsem také profesionálně zpracované podklady, které mi velmi ulehčily zajištění školičky po právní stránce. V neposlední řadě mi byly přínosné zkušenosti ostatních účastníků semináře, zejména těch, kteří již začali podobná zařízení zakládat. Prožitkový seminář mi přiblížil hravou a zároveň výukovou metodu, kde se skloubením několika uměleckých aktivit spontánně vyvinul poutavý a zároveň naučný příběh, rozvíjející fantazii dětí a upevňující jejich vnímání světa a morálních hodnot v něm.

Co plánuješ do budoucna?

Do budoucna plánuji hodně šťastných, spokojených a usměvavých dětí! Přála bych si pro školičku hodně spokojených rodičů a dětí, kterým by dala dobrý základ do dalších předškolních a školních let. Přála bych si, abychom s rodiči měli hezké a přátelské vztahy a školička dobře fungovala ke spokojenosti všech. Poté bych ji ráda dále rozvíjela a upevňovala její personální zajištění. Osobně bych ráda prohloubila své studium dětské psychiky a různých terapeutických metod pro práci s dětmi. Mým snem je nabídnout rodičům vedle školičky ještě možnost poradenství a hlubšího porozumění dětskému světu a jeho úskalím, ať už se to týká praktických problémů typu nácviku na toaletu nebo psychických problémů jako jsou např. různé vzdory či strachy. Byla bych moc ráda, kdyby se dala školička a doma spojit ve stejném nebo podobném přístupu a kdybychom společně s rodiči pomáhaly dětem co nejlépe procházet jednotlivými obdobími jejich prvních několika let na světě.