+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Přestaňme tolerovat násilí v jakékoliv podobě

Přestaňme tolerovat násilí v jakékoliv podobě

„Má zabránit násilí a stíhat pachatele,“ připomíná Bridget O´Loughlinová, výkonná tajemnice Rady Evropy pro Istanbulskou úmluvu, skutečný obsah a význam tohoto dokumentu, o kterém se v posledních týdnech opět hodně mluví.

Jak se blíží ratifikace tohoto dokumentu, vyrojilo se mnoho zpráv, které od ní odrazují či varují. Přitom tato Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání vůči ženám a domácího násilí má mnohem širší záběr, než se mnozí snaží ostatním namluvit. Pokud se do ní začtete, zjistíte, že se v ní píše o předcházení násilí, ochraně obětí, stíhání pachatelů a odstranění různých forem diskriminace žen. Ovšem ani zdaleka nejde jen o ženy. Má chránit také muže, děti a seniory. Zkrátka všechny obyvatele státu bez rozdílu věku, náboženství, barvy pleti, politického či jiného přesvědčení, národnostního či sociálního původu.

Po tomto výčtu je více než zřejmé, že Istanbulská úmluva je záslužná a všichni bychom měli podpořit její začlenění do našeho právního systému, aby se Česká republika brzo zařadila ke státům Evropy, které již dokument ratifikovaly a vyslovily tak své jasné stanovisko, které zní: „Stop toleranci násilí v jakékoliv podobě!“

Ještě na závěr stojí za připomenutí, že Česká republika tento dokument přijala a podepsala 2. května 2016 a nyní je potřeba jej ratifikovat, tedy potvrdit její platnost. My v Prostoru pro rodinu ji podporujeme a co Vy?

Co je v ní obsaženo, přehledně shrnuje následující odkaz. Případně se sami můžete přesvědčit o tom, co v ní stojí v jejím kompletním znění, které je dostupné zde.