+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Rodinné zázemí žen v rozhodovacích pozicích

Projekt reagoval na potřebu odstranit vnímání rodiny jako bariéru v kariéře žen v České republice.
Díky stereotypům, které v souvislosti s kariérou žen v ČR přetrvávají, se obecně očekává, že v případě potřeby péče o rodinu to bude právě žena, která se kariéry vzdá a půjde pečovat o dítě či seniora v rodině.
Při vstupních rozhovorech do nového zaměstnání je často rodina vnímána jako podpora pro budování kariéry u mužů, ale bariéra pro kariéru žen.  
Studie dokladují, že 90 % populace vidí příčinu nemožnosti budování kariéry a získání vedoucí pozice u žen především v tom, že ženy musí zvládat rodinu a péči o děti. Výzkumy ukazují na fakt, že ženy dosud musely čelit rozhodnutí práce-nebo rodina? oproti mužům, kteří přesto, že pracují v rozhodovacích pozicích, jsou ženatí a mají děti.
Obecná představa o tom, jak mají být uspořádány role v rodině, hluboce ovlivňují nastavení strategie žen pro budování kariéry. (Eurostat 2005, Vliv rodičovství na zaměstnání žen)
V současné době se však do rozhodovacích pozic v politice, obchodu i vědě dostává i v ČR stále více žen. Prostřednictvím šetření v projektu chceme zjistit, jak mají tyto ženy uzpůsobené své rodinné zázemí, a pomoci tak ostatním ženám, které si přejí budovat svou kariéru a získat místo v rozhodovacích pozicích.

Výsledky výzkumů a analýz jsme prezentovaly zejména formou publikace, která je k dispozici ženám, organizacím i veřejnosti, aby napomohla podporovat kariéru žen a odstranit přetrvávající stereotypy ve vnímání uplatnění žen v rozhodovacích pozicích. 

Naším cílem v tomto projektu bylo poskytnout nástroj při hledání nejvhodnějšího modelu uspořádání rodinného zázemí a podpořit tak ženy, které aspirují na pracovní kariéru a uplatnění v rozhodovacích pozicích. Zároveň chceme napomoci eliminovat většinový názor společnosti, že rodina rovná se bariéra pro kariéru žen. Projekt byl zakončen závěrečnou konferencí pořádané 8. března 2016.

Číslo projektu: 3720015

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Logo pro RZ žen

OPPA-Práce v Praze je i po padesátce

Hlavním cílem projektu byla integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob 50+ na trh práce, a to odborným zaškolením a poskytnutím kvalifikace pro práci s malými dětmi, což je oblast, která se nyní profesionalizuje, a na trhu práce je po pečujících osobách stálá poptávka.

Na základě pečlivého výběru jsme vybraly 29 osob, z nichž 21 úspěšně motivační kurs zakončilo odevzdáním osobního plánu na integraci na pracovní trh.

Po těchto kursech následoval odborný rekvalifikační Kurs péče o děti, který měl 160 hodin teoretické výuky a byl doplněn 40 hodinami praxe v jednotlivých zařízeních poskytujících péči o děti. Do Kursu nastoupilo 18 osob, z nichž 16 osob Kurs úspěšně dokončilo.

DSCN0557DSCN0575

Nejmotivovanějším osobám jsme pomohly s přípravou ke zkouškám profesní kvalifikace Chůva pro péči o děti do začátku školní docházky, dle NSK, kterou úspěšně složilo 8 osob.

Přečtěte si medailonky absolventů vzdělávacího programu.

Foto chůvy po zkouškách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015

CZ.2.17/2.1.00/37144

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

OPPAloga_velikost_50

OPLZZ – Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji, 2012 – 2014

Prostor pro rodinu začal v březnu 2012 s realizací nového projektu, který je zaměřen na slaďování rodinného a pracovního života.

Projekt „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ byl podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tiskovou zprávu o zahájení projektu si můžete přečíst zde.

říjen 2015 – Projekt byl vybrán k prezentaci pro Evropskou komisi jako příklad postupu, který funguje. zpráva Evropské komise

logo OPLZZ

Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v rámci JM kraje, 2011 – 2012

Kurz péče o malé a předškolní děti v Jihomoravském kraji začal v listopadu 2011 a potrvá do dubna 2012. Kurz probíhá o víkendech v Brně, v prostorách školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.

Tento vzdělávací program poskytuje praktické informace o tom, jak odborně pracovat s malou skupinou dětí od jednoho roku do sedmi let.

Kurz péče o malé děti je vhodný pro:

  • Rodiče na- i po ukončení rodičovské dovolené
  • Osoby, které pracují s dětmi a chtějí si zvýšit svou kvalifikaci
  • Profesionální chůvy a ty, kdo hledají své uplatnění na pracovním trhu
  • Všechny, kdo chtějí poskytovat službu péče o malé a předškolní děti
  • Všechny, kdo plánují zakládat zařízení péče o malé a předškolní děti (dětské kluby, firemní školky, dětské koutky, miniškolky…)
  • Vhodné i pro muže

Co můžete na Kurzu péče o malé děti získat:

Nabízíme odborné informace o tom, jak pracovat s dětmi různého věku. Kurz se skládá ze čtyř propojených celků: Psychologie, Pedagogika (zahrnuje i alternativní formy vzdělávání – Montessori, Waldorfská pedagogika, lesní školky), Zdravotnictví, Ekologie a výživa a je zakončen zkouškou. Po absolvování Kurzu získají posluchači „Certifikát Odborný pečující“, „Certifikát poskytování první pomoci malým dětem“ (ZDRSEM) a „Certifikát komunikačního kurzu Respektovat a být respektován“. V rámci Kurzu absolvujete praktické náslechy ve státních i nestátních zařízeních pro malé děti (MŠ, alternativní pracoviště).

Kontaktní osoba: RNDr. Monika Ambrozková, tel. 731062355, ambrozkova@prostorprorodinu.cz

Kurz se realizuje díky finanční podpoře Jihomoravského kraje.

symbolika_logo_2010

OPPA – Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v Praze, 2010 – 2012

Prostor pro rodinu o.s. zahájil v březnu 2010 vzdělávací projekt zaměřený na specializované vzdělávání pro osoby pečující o malé a předškolní děti na území Hlavního města Prahy. Havním cílem projektu je vytvořit odborné a profesionální zázemí pro novou alternativní službu „Pečování o malé a předškolní děti“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha Adaptabilita.

V rámci projektu OPPA probíhají v období březen 2010 až červen 2012 díky finanční podpoře ESF a Magistrátu hl.m. Prahy dva běhy Kurzu péče o malé a předškolní děti a semináře Nejlepší chůva.

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva 1 „O projektu“
Tisková zpráva 2 „Začal první běh kurzů“
Tisková zpráva 3 „Absolventky prvního běhu“
Tisková zpráva 4 „Rodiče jsou připraveni“

PPR_baner

Seminář o tom, jak začít poskytovat službu péče o malé a předškolní děti v domácím nebo podobném prostředí, jak získat kvalifikaci odborný pečující o malé děti a o náplni Kurzu péče o malé děti.

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

OPPAloga_velikost_50

Porod na Sněžce