+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Reference

Poděkování od paní Jiřiny Žáčkové z firmy ADP

„Chtěla bych Vám poděkovat za vřelou spolupráci při registraci dětské skupiny spol. ADP odštěpný závod Plzeň. Nevěřila jsem, jestli to ještě zvládneme, vzhledem k velikosti naší společnosti a všech detailech, které byly pro registraci nutné.
​Náš díky patří take paní Mgr. Nedělové, která nám poradila, jak vše připravit, aby se celá věc podařila.
Dneska se za mnou děti byly podívat, než šly na procházku, a bylo jich 11.“
 

Doporučení Technické univerzity v Liberci

Text doporučení zde.

absolventi1
absolventi2

Řekli o nás absolventi a absolventky naši kurzů

 • „Dobrý den, chtěla jsem Vám moc poděkovat za kurz - Péče o malé děti a zároveň se omluvit za moji počáteční nedůvěru. Podařilo se mi získat zaměstnání, které jsem si vždy přála, a to je práce s dětmi ve školce. Ztrácela jsem pomalu naději, že se mi něco takového podaří, a nakonec to vyšlo. Především díky Vašemu kurzu a také díky Vašim bývalým kurzistkám ze Skalníčku, kde jsem od září jednou týdne vypomáhala a získala zde další praktické znalosti. Všem vám moc děkuji. Mám zatím jen brigádu, ale paní ředitelka mi do budoucna slíbila i trvalý pracovní poměr, až se jí školka více rozjede, zatím je nově zřízená a velmi hezká. Je sice až v Košířích, což mám od sebe dost daleko, ale vím, že si nemohu vybírat, hlavně že se mi to podařilo. Také jsem se chtěla omluvit, že jsem nevěřila, že bych jen s tímto kurzem mohla pracovat v nějakém dětském kolektivu, a jsem moc ráda, že jsem to nevzdala a kurz dokončila, a navíc ještě získala profesní kvalifikaci chůva. Moc vás všechny zdravím a přeji vám mnoho dalších úspěchů ve vaší práci.“
  Dana Havranová
 • Na podzim roku 2013 jsem začala navštěvovat Kurz péče o malé děti, který probíhal pod hlavičkou Prostoru pro rodinu v čele s paní Karolínou Nedělovou. Program půlročního kurzu byl nad moje očekávání velice dobře a profesionálně připraven. Jednotlivá témata byla pro mne velmi přínosná, stejně tak jako osobní setkání s přednášejícími – lidmi opravdu znalými ve svém oboru. Kurz mi pomohl s nastartováním mé nové kariéry po návratu z mateřské dovolené a s následným uplatněním na trhu práce. Prostor pro rodinu je pro mne místem, kam se mohu v případě potřeby obrátit o pomoc a zároveň místem, které mohu klidně ostatním doporučit.
  Alexandra Žáková
 • Díky kurzu Péče o malé děti, který jsem absolvovala v Prostoru pro rodinu, jsem nastartovala svou novou kariéru. Dosud čerpám při své práci z obsahové náplně jednotlivých seminářů, nabyté zkušenosti a znalosti z mnoha zařízení pro malé děti, které jsem v rámci kurzu navštívila, uplatňuji úspěšně v praxi. Jsem velmi ráda, že jsem se na jednotlivých přednáškách mohla setkat s tolika vynikajícími a milými lektorkami, za což bych chtěla poděkovat paní Karolíně Nedělové, která harmonogram celého kurzu perfektně připravila. Všem zájemkyním a zájemcům o práci s dětmi doporučuji směrovat své kroky právě do Prostoru pro rodinu. Věřte mi, vyplatí se to...
  Marcela Krejčí, Brandýs n.L.-St.Boleslav
 • Měla jsem možnost  spolupracovat v rámci projektu, absolvovala jsme intenzivní půlroční kurz, získala nejen cenné odborné zkušenosti, ale hlavně lidské kontakty  a podporu sdílení. Díky půlročnímu provozu modelového pracoviště (hrazeného z projektu) pokračuje u nás přírodní dětský klub - Kořínek. Velkou inspirací i výzvou k přehodnocení některých ustálených pohledů na systém péče o nejmenší děti byla také týdenní stáž ve Skotsku  - v rámci téhož projektu. Prostor pro rodinu  inspiruje a pomáhá ke vzniku různých forem péče na území téměř celé republiky.
  PaedDr. Lenka Hřibová, Semínko země - Semily
 • “Všechna má očekávání od Kursu se mi splnila, jeden zásadní rozpor však je: předpokládala jsem, že cennější než samotný obsah Kursu bude pro mne jeho papírový výstup, osvědčení o absolvování. Dnes vím, že to nejhodnotnější jsem si už z kurzu odnesla ve své hlavě, bez ohledu na onen závěrečný certifikát.”
  Jitka
 • "Kurs zlepšil moje vychovatelské dovednosti, umožnil mi nový pohled na využití volného času při práci s dětmi a uplatňování jiných postupů, než které si nesu z vlastní rodiny. Kdybych si měla pro svého syna vybrat pečující osobu, určitě bych neváhala zvolit osobu vyškolenou v tomto kurzu."
  Jana
 • "Mám vystudovanou VŠ, pracovala jsem jako ekonomka a zástupce ředitele divize. Prakticky celý život jsem se připravovala na budoucí povolání. Někdo by si poťukal na čelo, ale když zvážíme důležitost role matky/vychovatelky další generace lidstva a roli ekonomky jednoho podniku, přijde mi úsměvné, kolik energie člověk vkládá na přípravu na budoucí povolání v poměru k přípravě na rodičovství."
  Andrea K.
 • "V době, kdy jsem byl na mateřské dovolené s naším třetím dítětem, jsem zjistil, že mě čas strávený s dětmi nesmírně obohacuje, nastavuje zrcadlo, pomáhá mi se podívat na sebe i do svého dětství, nalézt paralely, které jsem neznal nebo dávno ztratil. Protože máme děti 3, tak jsme měl možnost si ověřit, že doopravdy každý jsme jiný a při tom všichni zajímaví. Kurz mi dodal navíc chuť s předškolními dětmi více pracovat. Zjistil jsem, že existuje v předškolní didaktice a pedagogice řada směrů a proudů a navíc velmi pestrých. Díky kurzu jsme si osvojil základní dovednosti potřebné pro první pomoc, takové které se primárně dotýkají rizik spojených s dětmi, ale samozřejmě aplikovatelné i na dospělé. A to je další důvod, získat určitou jistotu pro život ve velkoměstě, také proto aby člověk nestál opodál, ale aktivně pomáhal. Neexistuje moc příležitostí, kde má muž tyto dovednosti získat."
  Mirek N.
 • "Kurs mi vzal moji jistotu, že starat se o děti hravě zvládnu a postačí mi mé dosavadní osobní zkušenosti. Vzal mi můj vnitřní klid – pochybuji o sobě a snažím si hledat nové a nové informace, abych obstála sama před sebou i před rodiči „mých potencionálních dětí“. Vzal mi můj počáteční postoj, že nejdůležitější na celém je ten závěrečný „papír“. Především jsem se přesvědčila o tom, jak zásadně atmosféru ve školkách ovlivňuje vnitřní nastavení, přesvědčení a rozpoložení pečující osoby. Viděla jsem, jak se vnitřní klid a laskavost dokáže přenášet na děti a ty ji opětují. Další věc, která mě velmi mile překvapila, je opravdu výborné sestavení a obsah výukových seminářů. Naopak mi kurz dal pocit, že mám dobrý základ, na kterém mohu dál stavět. Dal mi možnost poznat spoustu skvělých lidí, kteří milují svoji práci. Vím, že pokud se v mé práci objeví problémy, které nebudu umět sama řešit, mám se kam obrátit pro pomoc a radu. Poté, co jsem každý sobotní a nedělní večer plna dojmů vyprávěla svému manželovi o tom, co na kurzu probíhalo, musel uznat, že se zmýlil a začal mě velice podporovat. Kurz mi dal pocit, že jsem konečně udělala pro sebe něco, co mne hodně obohatilo a dalo mi celou řadu nových impulzů pro moji příští práci."
  Saša Ž., Praha
 • "Co mi pomohl kurz rozhodně ujasnit je moje další směřování. Přednášky o vývojové psychologii a speciální pedagogice mi umožnili k této problematice přičichnout a já si uvědomila, že bych chtěla vědět víc. Teď se moje zájmy přesunuli ke speciální pedagogice a k větší touze se něco dozvědět a naučit kvůli sobě. Co mi tedy kurz dal? Jistotu, že jsem vyšla správným směrem. Touhu jít dál, učit se a poznávat a všechno to zúročit v práci s dětmi, která pro mne získala větší smysl. Spousty nových poznatků, a taky hromadu úžasných zážitků. A v neposlední řadě partu báječných lidí, se kterými jsem se měla tu čest setkávat po dobu půl roku, na které jsem se vždycky moc těšila, ze kterých jsem načerpala spoustu pozitivní energie. A ve kterých jsem našla soukromě i profesně dobré přátele. To byl bonus našeho kurzu, který je k nezaplacení."
  Renata N., Brno
 • "Výchova, která mi byla dána do vínku a jejíž účinky byly ovlivněny celé generace, tedy klasická autoritativní výchova, kdy maminka se stará o vše včetně školy a otec jen dohlíží a v případě nutnosti kárá a trestá, byla dosti hluboce zakořeněná a ve své podstatě neuvědomělá. To se však již brzy mělo změnit, díky modulu psychologie. Informace plynoucí z tohoto modulu, spolu s přednáškami o ekologii a výživě však v mém pohledu na věc učinily zemětřesení, které od základu změnilo nejen pohled na správnou a vhodnou východu dětí všeobecně (jak jsem litoval, že mé děti nejsou o mnoho mladší), ale změnilo to i pohled na můj vlastní život. Již v průběhu kurzu jsem prošel uvědoměním si, že mnohé z toho, co jsem považoval za správné a fungující se takovým jen zdálo, dalo by se říct, že jsem ve výchově udělal mnoho chyb. Procitnutí nebylo jednoduché, ale pozitivně naladěný kolektiv, který se na kurzu sešel i přístup vyučujících brzy opět naladili tvůrčí, posilující, smysluplnou atmosféru. Věci se opravdu dají dělat jinak, a díky kurzu jsem to uvědomil. Praxe, které jsem absolvoval, byly v lesních třídách a považuji je za velmi důležité na mé cestě „Pečovatele“, neboť mi vrátili důvěru v sebe, že dokážu být užitečný při péči o děti. Absolvováním tohoto kurzu jsem se nejen dozvěděl mnoho nového, jak správně pečovat o malé děti v předškolním věku, ale zároveň jsem byl tímto sám ovlivněn.. Ačkoliv neočekávaně, jaksi mimoděk, kurz ovlivnil také můj vlastní přístup k životu, a věřím, že získané vědomosti, budu moci v praxi uplatnit také ve prospěch dětí."
  Lubor N., Jistebnicko
 • "Na jaře loňského roku jsem byla bez práce a stále jsem přemýšlela, co bych měla dělat. V září jsem s velkým očekáváním, ale i s obavami nastoupila do výše zmíněného kursu a sešla se tam tak úžasná parta, až je to neuvěřitelné. I díky těmto lidem byl kurs nejen z vědomostního, ale i kamarádského hlediska nadstandardní. Přednášející Blanka i Eva byly tak přesvědčivé při svém výkladu, že nás svými projevy úplně omráčily. A to samé platí i o ostatních přednášejících a jejich přednáškách. Budu-li mluvit jen za sebe, na každý víkend, kdy jsem jela na přednášky, jsem se opravdu velmi těšila. A to nejen na své „spolužáky“, ale i na to, co se opět dozvím nového a kam se posunu. Já osobně jsem šla do tohoto kursu s cílem otevřít si svou soukromou školičku, jen jsem ještě neměla úplnou představu, jak to vlastně celé udělat. V lednu jsem si otevřela svou soukromou Miniškolku „U 7 skřítků“ a začátky byly velmi těžké. Šlo to pomalu, krok za krokem, den po dni. Každý týden byl o něco lepší a nyní, po více jak měsíci, musím říci, že to opravdu jde ! Když zazvoní u dveří zvonek, hned ostatní s jásotem běží otevřít a přivítat kamaráda. Výborná je zpětná vazba od rodičů, kteří vidí u svých dětí pokroky, jež za měsíc udělaly. Celkově musím říci, že to, co jsem od kursu očekávala, se rozhodně naplnilo. A spíše bych řekla, že to mé očekávání naopak ještě předčilo. Dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných věcí nejen pro práci s dětmi, ale i pro osobní život a za to „Prostoru pro rodinu“ ze srdce děkuji."
  Ivča H., Klatovy