+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Profesionalizace organizace Prostor pro rodinu, z. ú.

Projekt se zaměřuje na profesionalizaci organizace Prostor pro rodinu zejména v oblasti zkvalitnění nabízení poskytovaných služeb a zajištění vícezdrojového financování.
Spoluprací s expertkou v oblasti strategického plánování a profesionalizací v oblasti řízení, PR a fundraisingu a prostřednictvím zahraničního partnera chceme stabilizovat organizaci tak, aby byla prospěšná klientům a co nejméně závislá na veřejných financích.

logo-opz-barevne

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, ESF pod registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001974.

Vybudování a provoz dětské skupiny Hrajeme si v Praze

Vybudování a provoz dětské skupiny Radost v Praze

letacek-skolka-prvni-strana Pohlednice_Prostor_pro_Rodinu.indd

Cílem těchto dvou projektů je vybudování a provoz dětské skupiny „Hrajeme si“ (resp. „Radost“),  která bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.

Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Dětská skupina „Hrajeme si“ (resp. „Radost“) doplňuje dosavadní institucionální zařízení v místě a vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení docházky v MŠ, nebo v ZŠ.

Provozováním zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Zajímá vás více o našem konceptu?  Čtěte zde!

logo-opz-barevne

Projekty jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost, ESF ČR, pod registračními čísly CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001717 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001718.