+420 774 402 131 | info@prostorprorodinu.cz

Videa a film

click the edit button to change this text.

Island-Rozhovor s matkou na MD

Rozhovor s matkou, která pracuje jako sociální pracovnice v Reykjavíku. V současné době je na mateřské se třetím dítětem. Jaké jsou její plány a sny do budoucna? Jak bude řešit svůj návrat do zaměstnání a chce se vůbec do něj vrátit? Rozhovor vznikl během krátkodobé stáže  zástupkyň Prostoru pro rodinu na Islandu.

Workshop Zařízení péče o děti jako nástroj prorodinné politiky

Na mezinárodním workshopu v Praze, který se konal v sídle ČSAV, se hovořilo na téma: Zařízení péče o děti – nástroj prorodinné politiky ve Skotsku jako inspirace pro ČR.
Během workshopu proběhla prezentace jeslí společnosti Bright Horizons, ředitelkou a hlavní manažerkou Karin Duguid.
Workshop se uskutečnil v rámci projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ v OPLZZ. Realizátorem projektu byl Prostor pro rodinu, o.s.

Divadelní společnost pro děti 3 až 7 let, Skotsko

Jak začala tvořit pro děti. Prezentace pro stážistky-absolventky Kurzu péče o malé děti – Prostor pro rodinu, o.s. Fantastické představení – jak motivovat děti k akci, jak změnit zavedená paradigmata pohledu na svět. Jak uplatnit vlastní potenciál bez ohledu na to, v jakém prostředí žijeme. Uplatňuje se zejména pro děti s ohrožených rodin, které možná nemají nejlepší výhled do budoucnosti.
Margaret and Margaret – divadelní hra pro děti 3-7 let. Jedna Margaret je pesimistka, pro kterou je vše předem ztraceno a ovládá jí strach, druhá optimistka, která jde za poznáním a prožívá neuvěřitelná dobrodružství.

Asociace domácích pečovatelů o děti ve Skotsku

Prezentace Asociace osob, které doma pečují o malé děti ve Skotsku. Služba, která v ČR chybí a mohla by ji nahradit snad jen nejmenší dětská skupina, nebo chůva pečující u sebe doma. Prezentace se uskutečnila v rámci odborné stáže pro absolventky Kurzu péče o děti v projektu vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji v OPLZZ.

Reforma péče o děti ve Skotsku 2014

Presentace Children in Scotland, organizace, která se podílela na novém zákoně hájící práva dětí a mládeže ve Skotsku. Prezentace proběhla v rámci odborné stáže v červnu 2014, v projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ financovaného v OPLZZ.

Cesta ke službám péče o malé děti 1

V prvním díle se dozvíte, co se naučily absolventky Kurzu péče o děti a jak postupovaly při realizaci svého pracovního snu vlastního zařízení péče o děti. Jak alternativní může být péče o děti a co na to říkají rodiče – a děti? Pohled do projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“, který v rámci OPLZZ realizoval Prostor pro rodinu, o.s.

Prezentace Zákonu o dětech a mládeži 2014, Skotsko
Jesličky Royal Bank of Scotland

Malá exkurse do jeslí ve Skotsku. Návštěva se uskutečnila v rámci odborné stáže pro absolventky rekvalifikačního Kurzu péče o malé děti, realizovaného v projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ OPLZZ.

Filosofie jeslí Cowgate Edinburgh

Nejlépe hodnocené jesle v Edinburgu. Péče je zajištěna pro děti od 9 měsíců až ty, které se chystají do školy. Jesličky jsou v centru města, na hlavní třídě, která vede k edinburskému hradu.Exkurse se uskutečnila v rámci projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ za podpory OPLZZ.

Cesta ke službám péče o děti 2. pokračování

Ve druhém díle uvidíte, jak si děti užívají péči absolventek Kursu v nově vzniklých zařízeních péče o děti. Který zaměstnavatel zvítězil v soutěži Firma pro rodinu? Jak vypadá péče o děti v předškolních zařízeních ve Skotsku? A co nabízejí rodičům osvícení zaměstnavatelé v projektu „Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“.

Dětské skupiny podle doc. Evy Opravilové, zakladatelky katedry předškolní pedagogiky na PedF UK

O dětské skupině, o účasti rodičů a čeho se bojí učitelky v mateřských školách mluví doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. v rozhovoru s Karolinou Nedělovou, předsedkyní neziskové organizace Prostor pro rodinu, o.s.

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Která společnost si může dovolit nevyužít polovinu svého sociálního potenciálu?

To je otázka, kterou klade prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc v rozhovoru s Karolinou Nedělovou – předsedkyní o.s. Prostor pro rodinu, na téma zařízení péče o děti jako nástroj na využití potenciálu žen v zaměstnání. Rozhovor je natáčen pro diskutující zaměstnavatele u Kulatého stolu v České Lípě 28. 11. 2013.

Jak zlepšit dostupnost služeb péče o dítě

Ing. V. Kupka z pohledu statistika a vysokoškolského učitele na VŠRR komentuje situaci rodičů na trhu práce.

Jak využít potenciál žen? Doc. Daniel Munich, CERGE-EI

Docent Munich v rozhovoru s Ing. Magdou Šimonovou rozebírá situaci mladých rodičů, kteří se chtějí vrátit na pracovní trh. Pro koho je podpora zřizování zařízení péče o děti nejvíce výhodná?

Co brání ženám v návratu na pracovní trh? V rozhovoru odpovídá Petra Kubálková – genderová auditorka

Jak se stereotypy a nerovnoměrné rozložení platu.

Asociace domácích pečovatelů o děti ve Skotsku

Prezentace Asociace osob, které doma pečují o malé děti ve Skotsku. Služba, která v ČR chybí a mohla by ji nahradit snad jen nejmenší dětská skupina, nebo chůva, pečující u sebe doma.

Zařízení péče o děti „lesní“