+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Dětská skupinka "První slova"

Projekt Dětské skupiny První slova je financován z projektu číslo: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/18_133/0014434

Dětská skupina „První slova“ slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Provoz zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatnění na trhu práce. Dětská skupina „První slova“ doplňuje dosavadní institucionální zařízení v místě a dotváří ucelený systém péče o dítě od 1 roku. Provozováním zařízení péče o děti předškolního věku přispíváme k vhodnějším podmínkám pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Jedná se o tzv. podnikovou dětskou skupinu, která je určena pro děti zaměstnanců a partnerů Prostoru pro rodinu.

Maximální kapacita dětské skupiny je 6 dětí v jednom okamžiku, o které se stará jedna až dvě pečující osoby.

Provozní doba je každý všední den od 8:30 do 16:30 s možností celodenní nebo půldenní docházky.

Naší snahou je navodit dětem pocit širší rodiny, čehož dosahujeme vzájemnou důvěrou mezi pečující osobou a dětmi. Cílem je poskytnout dětem i rodičům péči založenou na individuálních potřebách rodiny. Rodiče jsou u nás vítáni, vítáme zájem na spoluvytváření prostředí a aktivit pro vaše děti a zpětnou vazbu vaší spokojenosti. Tvoříme most mezi rodinou a mateřskou školou.

Program: V tomto věku se děti nejvíce učí hrou a nápodobou. Podporujeme jejich kreativitu prostřednictvím vhodných hraček, nejčastěji z přírodních materiálů, a častým pobytem venku. Učíme děti tradicím souvisejícím s koloběhem roku a tvoříme s nimi jejich první malá umělecká díla.

Rozvoj sebeobsluhy a komunikačních dovedností probíhá přirozenou a respektující formou s přihlédnutím k individuali­tě dětí.

Do skupinky můžete nahlédnout zde.

Kdo o děti pečuje? Podívejte se sem.

A co říkají rodiče?

„U Vás jsme byly nadšené, Lilly kvetla před očima a Vám patří velký dík za to, že jste jí vybudovaly pozitivní vztah ke školce a k dětem. Neustále na Vás i na ostatní děti vzpomíná a vypráví nám, co asi děláte a jaké se učíte básničky. Je nám líto, že jste tak daleko, jinak by k Vám Lilly asi chodila až do maturity :)"

Maminka Lilly (leden 2021)

„Rádi bychom Vám poděkovali za lásku a péči věnovanou Nelince. Byli jsme moc spokojení a Nelinka měla školičku a zejména obě tetičky Helenu i Marcelu moc ráda. Pro změnu školky jsme se rozhodli, protože jsme se právě přestěhovali a nové zařízení je od nás pár kroků."

Rodiče Nely (prosinec 2019)

„A v neposlední řadě taky děkuji za péči, která se Zojce v jesličkách dostávala. Helena s Marcelou jsou skvělé a jsem ráda, že Zoe narazila zrovna na ně! Ukazuje se, že je na školku dobře připravená a myslím, že citlivý přístup Heleny a Marcely na tom mají obrovský podíl!"

Maminka Zoe (prosinec 2019)

Jak se přihlásit? Zeptejte se Moniky

Ochotně vám zodpoví všechny dotazy týkající se dětských skupin První krůčky, První slova a Jako doma. Můžete jí napsat také na e-mail frydrychova@prostorprorodinu.cz

odeslat dotaz

Naši partneři