+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Dětská skupinka "První slova"

Projekt Dětské skupiny První slova je financován z projektu číslo: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/18_133/0014434

Jedná se o tzv. podnikovou dětskou skupinu, která je určena pro děti zaměstnanců a partnerů Prostoru pro rodinu.

Maximální kapacita dětské skupiny je 6 dětí v jednom okamžiku, o které se stará jedna až dvě pečující osoby.

Provozní doba je každý všední den od 8:30 do 16:30 s možností celodenní nebo půldenní docházky.

Naší snahou je navodit dětem pocit širší rodiny, čehož dosahujeme vzájemnou důvěrou mezi pečující osobou a dětmi. Cílem je poskytnout dětem i rodičům péči založenou na individuálních potřebách rodiny. Rodiče jsou u nás vítáni, vítáme zájem na spoluvytváření prostředí a aktivit pro vaše děti a zpětnou vazbu vaší spokojenosti. Tvoříme most mezi rodinou a mateřskou školou.

Program: V tomto věku se děti nejvíce učí hrou a nápodobou. Podporujeme jejich kreativitu prostřednictvím vhodných hraček, nejčastěji z přírodních materiálů, a častým pobytem venku. Učíme děti tradicím souvisejícím s koloběhem roku a tvoříme s nimi jejich první malá umělecká díla.

Rozvoj sebeobsluhy a komunikačních dovedností probíhá přirozenou a respektující formou s přihlédnutím k individuali­tě dětí.

Do skupinky můžete nahlédnout zde.

Kdo o děti pečuje? Podívejte se sem.

A co říkají rodiče?

Rádi bychom Vám poděkovali za lásku a péči věnovanou Nelince. Byli jsme moc spokojení a Nelinka měla školičku a zejména obě tetičky Helenu i Marcelu moc ráda. Pro změnu školky jsme se rozhodli, protože jsme se právě přestěhovali a nové zařízení je od nás pár kroků.

Rodiče Nely, DS První slova, 12/2019

A v neposlední řadě taky děkuji za péči, která se Zojce v jesličkách dostávala. Helena s Marcelou jsou skvělé a jsem ráda, že Zoe narazila zrovna na ně! Ukazuje se, že je na školku dobře připravená a myslím, že citlivý přístup Heleny a Marcely na tom mají obrovský podíl!

Maminka Zoe, První slova, 12/2019

Jak se přihlásit? Zeptejte se Terky

Ochotně vám zodpoví všechny otázky týkající se minijeslí a DS První slova.

odeslat dotaz

Naši partneři