+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Dětská skupinka "První slova"

Projekt Dětské skupiny První slova je financován z projektu číslo: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/18_133/0014434

Jedná se o tzv. podnikovou dětskou skupinu, která je určena pro děti zaměstnanců a partnerů Prostoru pro rodinu.

Maximální kapacita dětské skupiny je 6 dětí v jednom okamžiku, o které se stará jedna až dvě pečující osoby.

Provozní doba je každý všední den od 8:30 do 16:30 s možností celodenní nebo půldenní docházky.

Naší snahou je navodit dětem pocit širší rodiny, čehož dosahujeme vzájemnou důvěrou mezi pečující osobou a dětmi. Cílem je poskytnout dětem i rodičům péči založenou na individuálních potřebách rodiny. Rodiče jsou u nás vítáni, vítáme zájem na spoluvytváření prostředí a aktivit pro vaše děti a zpětnou vazbu vaší spokojenosti. Tvoříme most mezi rodinou a mateřskou školou.

Program: V tomto věku se děti nejvíce učí hrou a nápodobou. Podporujeme jejich kreativitu prostřednictvím vhodných hraček, nejčastěji z přírodních materiálů, a častým pobytem venku. Učíme děti tradicím souvisejícím s koloběhem roku a tvoříme s nimi jejich první malá umělecká díla.

Rozvoj sebeobsluhy a komunikačních dovedností probíhá přirozenou a respektující formou s přihlédnutím k individuali­tě dětí.

Do skupinky můžete nahlédnout zde.

Kdo o děti pečuje? Podívejte se sem.

A co říkají rodiče?

Rádi bychom Vám poděkovali za lásku a péči věnovanou Nelince. Byli jsme moc spokojení a Nelinka měla školičku a zejména obě tetičky Helenu i Marcelu moc ráda. Pro změnu školky jsme se rozhodli, protože jsme se právě přestěhovali a nové zařízení je od nás pár kroků.

Rodiče Nely, DS První slova, (prosinec 2019)

A v neposlední řadě taky děkuji za péči, která se Zojce v jesličkách dostávala. Helena s Marcelou jsou skvělé a jsem ráda, že Zoe narazila zrovna na ně! Ukazuje se, že je na školku dobře připravená a myslím, že citlivý přístup Heleny a Marcely na tom mají obrovský podíl!

Maminka Zoe, První slova, (prosinec 2019)

Jak se přihlásit? Zeptejte se Moniky

Ochotně vám zodpoví všechny dotazy týkající se dětských skupin První krůčky, První slova a Jako doma. Můžete jí napsat také na e-mail frydrychova@prostorprorodinu.cz

odeslat dotaz

Naši partneři