+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Náš příběh

“Když jsem v Prostoru pro rodinu začínala, chtěla jsem vtáhnout matky s malými dětmi do společenského života, ukázat jim, že život s dětmi přináší nejen nové kvality, ale že i nadále můžeme realizovat své sny. Stačí jen vybírat akce, kde jsou děti vítány, zapojit do péče o děti otce, využít služby péče o děti mimo rodinu… a pak inspirovat ostatní, aby tento model akceptovali ☺

V roce 2008 to znělo skoro jako nesplnitelné přání… Nyní je to snad už realita. V našem Prostoru pro rodinu usilujeme o to, aby služby, které vedou ke spokojenému rodinnému i pracovnímu životu, byly kvalitní a dobře dostupné… a aby každý v naší moderní společnosti měl v sobě alespoň malý postor pro rodinu.”

Karolina Nedělová

Vystudovala obor teorie kultury na FF UK, pracovala 7 let na katedře Sociální práce FFUK, absolvovala stáž na School of Social Work na Florida State University a semestrální pobyt na Université d’ Avignon (Culture et communication), prošla řadou seminářů zaměřených na péči o děti. Je kvalifikovanou lektorkou mateřství a rodičovství a péče o děti do tří let a certifikovanou koučkou. Stála u zrodu o.s. Prostoru pro rodinu v Černém Dole v Krkonoších v r. 2008.

Prostor pro rodinu vznikl, aby podporoval aktivity rodičů s dětmi a slaďování osobního a pracovního života. Od svého vzniku působil Prostor pro rodinu v Libereckém a v Jihomoravském kraji a v Praze.

Přinášíme nové informace, vzděláváme rodiče a profesně připravujeme budoucí chůvy a pečující osoby o malé a předškolní děti.

Napomáháme vzniku zařízení služeb péče o děti a dětských skupin. Od roku 2012 spolupracujeme se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje ke zlepšování prorodinné politiky.

Magda Šimonová

Projektová a finanční manažerka

V Prostoru pro rodinu jsem začínala, když pro mě bylo téma rodiny a slaďování velmi aktuální.. Moje děti mezitím o něco vyrostly, ale stále objevuji širší dopady toho, co děláme, a změn, ke kterým přispíváme:

  • děti a jejich potřeby jsou naplněné, je jim nasloucháno a jsou rovnocennými členy společnosti, získají důvěru ve svět, který budou v budoucnu utvářet
  • rodiny, v nichž budou mít všichni členové svůj prostor, budou pevným základem pro výzvy moderního světa
  • rodiče, kteří dostanou možnost volby sladit rodinu, práci i své záliby, budou méně ohroženi rozpadem rodin a chudobou během péče o děti i ve stáří
  • ve společnosti, kde se lidé nebudou navzájem hodnotit a odsuzovat pro výběr své cesty, bude více pozitivní energie a spokojenosti

Na naší činnosti oceňuji především, že neděláme věci povrchně, ale vždy chceme, abychom měli hlubší cíl. A to mi dává stále smysl.

Naše vize:

„Chceme žít ve společnosti, která podporuje rodiny a respektuje potřeby všech jejích členů. To pro nás znamená změnu společenské kultury směrem k vědomí, že:

  • děti a rodiče připravují naši budoucnost;
  • rodiče mají soukromý i pracovní život;
  • dítě má své specifické potřeby;
  • dítětem jsme byli také my všichni;
  • rodina je zranitelná;
  • rodiče i děti do společnosti patří a něco jí přináší.

Našim Cílem je

vytvářet prostor pro rodiče a děti ve společnosti a poskytovat kvalitní služby v oblasti vzdělávání, péče o děti a sladění práce a rodiny.

Svou práci stavíme na těchto hodnotách:

Vzájemná důvěra
Důvěřujeme v to, že každý jedná nejlépe, jak umí.

Otevřená komunikace
Nezastíráme své slabiny ani je nezveličujeme, nebojíme se je přiznat a řešit je.

Respekt
Respektujeme sebe navzájem, rodiče, děti i pečující. Jednáme partnersky.

Odvaha k hledání nových cest
Nebojíme se hledání nových cest, které vychází z touhy vykročit ze zajetých kolejí, mantinelů a stereotypů.

Vnitřní spokojenost
Naplnění vlastních potřeb je zásadní pro poskytování kvalitních služeb ostatním.

Jsme TADY A TEĎ
Pracujeme s přítomným okamžikem.

<strong<>Udržitelný rozvoj</> Pracujeme tak, aby naše konání bylo udržitelné a ekologické. Volíme kvalitu, ne kvantitu.

Smysluplnost
Víme, co děláme, a proč.

Naše historie


Realizované projekty:

Rodinné zázemí žen v rozhodovacích pozicích 2015–2016

Výzkumný projekt, který reagoval na potřebu odstranit vnímání rodiny jako bariéru v kariéře žen v České republice.

Výsledky výzkumů a analýz jsme prezentovaly zejména formou publikace, která je k dispozici ženám, organizacím i veřejnosti, aby pomohla podporovat kariéru žen a odstranit přetrvávající stereotypy ve vnímání uplatnění žen v rozhodovacích pozicích.  Foto publikace.

V partnerství s organizací Kven­dérfindattélág Ísland.

Číslo projektu: 3720015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz prostřednictvím NROS.

Práce v Praze je i po padesátce, realizace 2015

Hlavním cílem projektu byla integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob 50+ na trh práce, a to odborným zaškolením a poskytnutím kvalifikace pro práci s malými dětmi, což je oblast, která se nyní profesio­nalizuje. Na trhu práce je po pečujících osobách stálá poptávka. Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015 projekt číslo: CZ.2.17/2.1.00/37144

Vytváření nástrojů ke zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji, realizace 2012 – 2014

Prostor pro rodinu začal v březnu 2012 s realizací projektu, který je zaměřen na slaďování rodinného a pracovního života. Projekt „Vytváření nástrojů ke zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ byl podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tiskovou zprávu o zahájení projektu si můžete přečíst zde. V říjnu 2015 byl Projekt vybrán k prezentaci pro Evropskou komisi jako příklad postupu, který funguje. zpráva Evropské komise Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v rámci JM kraje, realizace 2011 – 2012

Kurz péče o malé a předškolní děti v Jihomoravském kraji začal v listopadu 2011 a trval do dubna 2012. Kurz probíhá o víkendech v Brně, v prostorách školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.

Tento vzdělávací program poskytl praktické informace o tom, jak odborně pracovat s malou skupinou dětí od jednoho roku do sedmi let.

Podpořeno Jihomoravským krajem

Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v Praze, realizace 2010 – 2012

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit odborné a profesionální zázemí pro novou alternativní službu „Pečování o malé a předškolní děti“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Naši partneři