+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Náš příběh

“Když jsem před lety uvažovala o vzniku organizace Prostor pro rodinu, chtěla jsem poskytnout rodičům s malými dětmi místo ve společenském a komunitním životě. Ukázat, že s dětmi pro sebe získáváme nové životní kvality a že i nadále můžeme realizovat své mimorodičovské potřeby a sny. Chtěla jsem tvořit a sdílet akce, kde jsou děti vítány, více zapojit do péče otce a další rodinné i nerodinné pečující osoby a snad i inspirovat ostatní…

V roce 2008 to znělo skoro jako nesplnitelné přání… Nyní je to snad už realita. V našem Prostoru pro rodinu usilujeme o to, aby služby, které vedou ke spokojenému rodinnému i pracovnímu životu, byly kvalitní a dobře dostupné… a aby každý v naší moderní společnosti měl v sobě alespoň malý postor pro rodinu.”

Karolina Nedělová

Prostor pro rodinu vznikl, aby podporoval aktivity rodičů s dětmi a slaďování osobního a pracovního života. Od svého vzniku působil Prostor pro rodinu v Libereckém a v Jihomoravském kraji a v Praze.

Pokytujeme péči o děti, přinášíme nové informace, vzděláváme rodiče a profesně připravujeme budoucí chůvy a pečující osoby o malé a předškolní děti.

Karolina Nedělová

Vystudovala obor teorie kultury na FF UK, pracovala 7 let na katedře Sociální práce FFUK, absolvovala stáž na School of Social Work na Florida State University a semestrální pobyt na Université d’ Avignon (Culture et communication), prošla řadou seminářů zaměřených na péči o děti. Je kvalifikovanou lektorkou mateřství a rodičovství a péče o děti do tří let a certifikovanou koučkou. Stála u zrodu o.s. Prostoru pro rodinu v Černém Dole v Krkonoších v r. 2008.

Kateřina Nováková

Koordinátorka dětských skupin

Mám pedagogické vzdělání a léta jsem pracovala v oboru vzdělávání dětí a dospělých. V Prostoru pro rodinu pracuji jako koordinátorka dětských skupin na Praze 6 a skupiny Medvídek v Berouně. Mám na starosti celkovou administrativu skupinek, komunikaci s rodiči a pečujícími. Snažím se být oběma stranám nápomocná a preferuji individuální přístup na základě jejich potřeb.

Kateřina Lockenbauerová

Koordinátorka dětských skupin

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, pracovala v oblasti lidských zdrojů a během rodičovské dovolené jsem se rozhodla rozšířit si obzory ještě studiem Speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. V Prostoru pro rodinu pracuji jako koordinátorka dětských skupin na Praze 2. Volný čas ráda trávím aktivně se svou rodinou nebo malováním.

Monika Frydrychová

Analytička

V Prostoru pro rodinu jsem pracovala 3 roky jako projektová manažerka dětských skupin na Praze 2. Protože jsem se s rodinou odstěhovala z Prahy na venkov, ale Prostor pro rodinu jsem nechtěla opustit, působím nyní jako analytička. Už na střední škole jsem se dobrovolně věnovala dětem se speciálními potřebami, pomáhala jsem rodinám s dětmi s mentálním postižením a později začala studovat vysokou školu v oboru sociální práce. Stala jsem se maminkou dvou báječných chlapců, můj zájem o děti se prohloubil a praxe dostala úplně jiný rozměr. Baví mě organizace a komunikace s lidmi a především trávení volného času se svými dětmi smysluplně a hravě zároveň. Nakonec jsem to ale já, kdo se od nich stále učí něco nového.

Markéta Dvořáková

Sociální sítě, PR, komunikace

V Prostoru pro rodinu pomáhám se sociálními sítěmi, PR a komunikací. Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika a český jazyk se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Učila jsem ve skupině pro mimořádně nadané žáky, pracovala v oddělení PR v Domě dětí a mládeže. Aktuálně pracuji s dětmi ve školní družině. Baví mě psát a vymýšlet nové věci. Jezdit na tábory se skauty. S kamarády ze sdružení Matika.in tvoříme rodinu vzdělávacích webů pro děti. Ráda chodím do divadla, čtu a cestuji.

Naše historie


Realizované projekty:

Mikrojesle Jako doma

registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/16_070/0011407

od 1.7.2019 do 30.6.2022 hrazeno z ESF – Operační program Zaměstnanost, od 1.7.2022 finan­cováno se státním příspěvkem

Mikrojesle První krůčky

registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/16_070/0011327

od 1.7.2019 do 30.6.2022 hrazeno z ESF – Operační program Zaměstnanost

Provozování Dětské skupiny První slova

registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/18_133/0014434

od 28.1.2019 do 30.4.2022 hrazeno z ESF, od 1.5. 2022 financováno se státním příspěvkem

Aktuálně o skupině zde.

Vybudování a provoz DS Medvídek v Berouně

2019–2022 Provoz DS Medvídek v Berouně CZ.03.1.51/0.0/0­.0/19_101/0014103

2017–1019 Vybudování a provoz DS Medvídek v Berouně CZ.03.1.51/0.0/0­.0/16_132/0006780

Aktuálně o skupině zde.

Vybudování a provoz DS Radost v Praze

2020–2022 DS Radost v Praze: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/19_103/0016675

2018–2020 Dětská skupina Radost: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/17_074/0008567

2016–2018 Vybudování a provoz DS Radost v Praze CZ.03.1.51/0.0/0­.0/15_036/0001717

Aktuálně o skupině zde.

Vybudování a provoz DS Hrajeme si v Praze

2020–2022 DS Hrajeme si v Praze: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/19_103/0016669

2018–2020 Provoz DS Hrajeme si v Praze: CZ.03.1.51/0.0/0­.0/17_074/0008525

2016–2018 Vybudování a provoz DS Hrajeme si v Praze CZ.03.1.51/0.0/0­.0/15_036/0001718

Aktuálně o skupině zde.

Rodinné zázemí žen v rozhodovacích pozicích 2015–2016

Výzkumný projekt, který reagoval na potřebu odstranit vnímání rodiny jako bariéru v kariéře žen v České republice.

Výsledky výzkumů a analýz jsme prezentovaly zejména formou publikace, která je k dispozici ženám, organizacím i veřejnosti, aby pomohla podporovat kariéru žen a odstranit přetrvávající stereotypy ve vnímání uplatnění žen v rozhodovacích pozicích.  Foto publikace.

V partnerství s organizací Kven­dérfindattélág Ísland.

Číslo projektu: 3720015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz prostřednictvím NROS.

Práce v Praze je i po padesátce, realizace 2015

Hlavním cílem projektu byla integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob 50+ na trh práce, a to odborným zaškolením a poskytnutím kvalifikace pro práci s malými dětmi, což je oblast, která se nyní profesio­nalizuje. Na trhu práce je po pečujících osobách stálá poptávka. Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015 projekt číslo: CZ.2.17/2.1.00/37144

Vytváření nástrojů ke zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji, realizace 2012 – 2014

Prostor pro rodinu začal v březnu 2012 s realizací projektu, který je zaměřen na slaďování rodinného a pracovního života. Projekt „Vytváření nástrojů ke zlepšování prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ byl podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tiskovou zprávu o zahájení projektu si můžete přečíst zde. V říjnu 2015 byl Projekt vybrán k prezentaci pro Evropskou komisi jako příklad postupu, který funguje. zpráva Evropské komise Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v rámci JM kraje, realizace 2011 – 2012

Kurz péče o malé a předškolní děti v Jihomoravském kraji začal v listopadu 2011 a trval do dubna 2012. Kurz probíhá o víkendech v Brně, v prostorách školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.

Tento vzdělávací program poskytl praktické informace o tom, jak odborně pracovat s malou skupinou dětí od jednoho roku do sedmi let.

Podpořeno Jihomoravským krajem

Vzdělávání osob pečujících o malé a předškolní děti v Praze, realizace 2010 – 2012

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit odborné a profesionální zázemí pro novou alternativní službu „Pečování o malé a předškolní děti“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Napomáháme vzniku zařízení služeb péče o děti a dětských skupin. Od roku 2012 spolupracujeme se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje ke zlepšování prorodinné politiky.

Naše vize:

„Chceme žít ve společnosti, která podporuje rodiny a respektuje potřeby všech jejích členů. To pro nás znamená změnu společenské kultury směrem k vědomí, že:

  • děti a rodiče připravují naši budoucnost;
  • rodiče mají soukromý i pracovní život;
  • dítě má své specifické potřeby;
  • dítětem jsme byli také my všichni;
  • rodina je zranitelná;
  • rodiče i děti do společnosti patří a něco jí přináší.

Našim Cílem je

vytvářet prostor pro rodiče a děti ve společnosti a poskytovat kvalitní služby v oblasti vzdělávání, péče o děti a sladění práce a rodiny. Podporujeme přirozené a inkluzivní prostředí.

Svou práci stavíme na těchto hodnotách:

Vzájemná důvěra
Důvěřujeme v to, že každý jedná nejlépe, jak umí.

Otevřená komunikace
Nezastíráme své slabiny ani je nezveličujeme, nebojíme se je přiznat a řešit je.

Respekt
Respektujeme se navzájem a jednáme partnersky s rodiči i dětmi.

Odvaha k hledání nových cest
Nebojíme se hledání nových cest, které vychází z touhy vykročit ze zajetých kolejí, mantinelů a stereotypů.

Vnitřní spokojenost
Naplnění vlastních potřeb je zásadní pro poskytování kvalitních služeb ostatním.

Jsme TADY A TEĎ
Pracujeme s přítomným okamžikem.

Udržitelný rozvoj
Pracujeme tak, aby naše konání bylo udržitelné a ekologické. Volíme kvalitu, ne kvantitu.

Smysluplnost
Víme, co děláme, a proč.

Naši partneři