+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Výtvarně-tvořivý klub

Tvořivost, fantazie a touha po objevování je dětem přirozená a tvoří základ pro jejich vývoj.

Při společných setkáních se snažíme tuto dětskou přirozenost podporovat, rozvíjet a dáváme dětem prostor pro poznávání a experimentování s výtvarným materiálem. Budeme využívat všech smyslů. Seznamujeme se s možnostmi a vlastnostmi barev (foukání, cákání, roztírání, zapouštění,…).

Zkoušíme pracovat s různými nástroji (štětec, pastelky, voskovky, suchý pastel, přírodniny, houbičky,…). Budeme pracovat s nejrůznějšími materiály a to tradičním i netradičním způsobem (modelína, přírodniny, korálky, pedig, papír,…).

Výtvarné činnosti budou dle potřeby prokládány pohybovými aktivitami, hrou, básničkou či písničkou nebo pobytem venku. Témata a náměty přizpůsobujeme aktuálnímu dění v okolí, počasí, tradicím, změnám v přírodě. Činnosti budou krátké a členité vzhledem ke krátkodobé koncentraci mladších dětí a budeme je společně přizpůsobovat aktuální náladě a potřebám všech.

Součástí výtvarných aktivit bude také nácvik správného zacházení s pomůckami a hygieny během práce.

Probíhá ve skupině Hrajeme si, Medvídek v Berouně, DS adaptační a DS Radost

Fotogalerie

Ze začátku jsme s dětmi pracovali na rozpoznávání barev, třídění, apod. K tomu jsme využívali různé kostičky, balonky, pracovali jsme ve skupině. Děti to bavilo a někdy s tím začnou i samy dnes. Některé dokonce zvládnou barvy rozlišovat i podle názvů, nejen na základě podobnosti. Také jsme na podzim zkoušeli v přírodě hledat různě barevné přírodniny a dle barvy je třídit.

Skládali jsme obrázky z barevných dřívek a dále s nimi pracovali dle nápadů dětí (silnice, koleje, chodníček, aj.).

Před Vánoci jsme pracovali s modelínou a následně s hlínou, aby si děti mohly odnést něco trvalého.

V posledních setkáních se zabýváme zimními náměty a čímkoli, co připomíná sníh, led, apod. Před dvěma týdny jsme začali pracovat na dioramatu zimní krajiny, při čemž si děti zkusily práci s inkoustem a zmizíkem, inkoustem a solí, tuší, tiskátky, apod. Diorama v následujících hodinách doděláme a ještě si při něm vyzkoušíme tisk a prostorovou tvorbu (papír, textil,…).

Na tvorbu v klubu se můžete podívat zde.

Co ještě potřebujete vědět?

Naši partneři