+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Výtvarně-tvořivý klub

Tvořivost, fantazie a touha po objevování je dětem přirozená a tvoří základ pro jejich vývoj.

Při společných setkáních se snažíme tuto dětskou přirozenost podporovat, rozvíjet a dáváme dětem prostor pro poznávání a experimentování s výtvarným materiálem. Budeme využívat všech smyslů. Seznamujeme se s možnostmi a vlastnostmi barev (foukání, cákání, roztírání, zapouštění,…).

Zkoušíme pracovat s různými nástroji (štětec, pastelky, voskovky, suchý pastel, přírodniny, houbičky,…). Budeme pracovat s nejrůznějšími materiály a to tradičním i netradičním způsobem (modelína, přírodniny, korálky, pedig, papír,…).

Výtvarné činnosti budou dle potřeby prokládány pohybovými aktivitami, hrou, básničkou či písničkou nebo pobytem venku. Témata a náměty přizpůsobujeme aktuálnímu dění v okolí, počasí, tradicím, změnám v přírodě. Činnosti budou krátké a členité vzhledem ke krátkodobé koncentraci mladších dětí a budeme je společně přizpůsobovat aktuální náladě a potřebám všech.

Součástí výtvarných aktivit bude také nácvik správného zacházení s pomůckami a hygieny během práce.

Probíhá ve skupině Hrajeme si, Radost, Medvídek v Berouně, Jako doma a První slova.

Fotogalerie

Fotogalerii pro vás připravujeme.

Ceník

Naši partneři