+420 774 402 131
Prostor pro děti, prostor pro rodiče

Řekli o nás a naší práci

Absolventi kurzu Škola péče o malé děti

„Děkuji za možnost spolupracovat v rámci projektu, absolvovala jsem intenzivní půlroční kurz, získala nejen cenné odborné zkušenosti, ale hlavně lidské kontakty a podporu sdílení. Díky provozu modelového pracoviště (hrazeného z projektu) pokračuje u nás přírodní dětský klub - Kořínek. Velkou inspirací i výzvou k přehodnocení některých ustálených pohledů na systém péče o nejmenší děti byla také týdenní stáž ve Skotsku - v rámci téhož projektu. Prostor pro rodinu inspiruje a pomáhá ke vzniku různých forem péče na území téměř celé republiky.“

PaedDr. Lenka Hřibová, Semínko země – Semily

„Díky kurzu Péče o malé děti, který jsem absolvovala v Prostoru pro rodinu, jsem nastartovala svou novou kariéru. Jsem velmi ráda, že jsem se na jednotlivých přednáškách mohla setkat s tolika vynikajícími a milými lektorkami, za což bych chtěla poděkovat paní Karolině Nedělové, která harmonogram celého kurzu perfektně připravila. Všem zájemkyním a zájemcům o práci s dětmi doporučuji směrovat své kroky právě do Prostoru pro rodinu. Věřte mi, vyplatí se to...“

Markéta Krejčí, Brandýs n.L.-St.Boleslav

„Na podzim roku 2013 jsem začala navštěvovat Kurz péče o malé děti, který probíhal pod hlavičkou Prostoru pro rodinu v čele s paní Karolinou Nedělovou. Program půlročního kurzu byl nad moje očekávání velice dobře a profesionálně připraven. Kurz mi pomohl s nastartováním mé nové kariéry po návratu z mateřské dovolené a s následným uplatněním na trhu práce. Prostor pro rodinu je pro mne místem, kam se mohu v případě potřeby obrátit o pomoc a zároveň místem, které mohu klidně ostatním doporučit.“

Alexandra Žáková

„Chtěla jsem vám moc poděkovat za Kurz - péče o malé děti. Podařilo se mi získat zaměstnání, které jsem si vždy přála, a to je práce s dětmi ve školce. Ztrácela jsem pomalu naději, že se mi něco takového podaří, a nakonec to vyšlo. Především díky Vašemu kurzu a také díky praxi v jednom z vašich zařízení, kde jsem od září jednou týdně vypomáhala a získala zde další praktické znalosti. Všem vám moc děkuji. Jsem moc ráda, že jsem to nevzdala a kurz dokončila. Navíc ještě získala profesní kvalifikaci chůva. Moc vás všechny zdravím a přeji vám mnoho dalších úspěchů ve vaší práci.“

Dana Havranová

Rodiče dětí navštěvující naše dětské skupiny či minijesle

„Byli jsme u vás moc spokojeni, vřelé díky všem chůvám (a Edovi). Budeme rádi, když na Markétku na jaře plynule naváže Davídek:-).“

maminka Markétky a Davídka (DS Hrajeme si)

„Děkuji vám všem, obzvláště pečujícím v Hrajeme si, že se Aničce věnovaly a že díky nim Anička dělala velké pokroky ve vývoji. Děkuji taky paní Nedělové, že tento skvělý projekt vede. Velmi mi usnadnil návrat do práce.“

maminka Aničky (DS Hrajeme si)

„Vždy mě při vyzvednutí dcerky ze školky zaměstnanci informují o průběhu dne. Vím tak vše, co mě zajímá a nemusím se ptát. Docházka ovlivnila život dcery, a to velice pozitivně. Dcera je spokojená a vývojově vidím velké pokroky. Já a manžel jsme tak spokojeni a v době docházky stihneme spoustu práce.“

maminka Annabeth (DS Medvídek v Berouně)

„Jsme moc rádi, že jsme na tento Prostor narazili a holky sem chodí. Jsme všichni nadšeni. Naše první zkušenost se skupinou a velmi pozitivní. Nebudete zakládat školy? :-)“

maminka Klárky a Kristýnky (DS Radost)

„Dcerka si zpívá, říká básničky, doma si jen tak sama začne. Je to skvělé, je vidět, jak se dětem věnují. Jen je mi líto, že odcházíme a já jen doufám, že dcerka bude spokojena ve státní školce jako tady u vás. Má to tu ráda.“

maminka Ellen (DS Medvídek v Berouně)

„Velice milý a vstřícný přístup. Vše perfektní, maximální spokojenost.“

maminka Natálky a Kryštůfka (DS Medvídek v Berouně)

„Vždy mě při vyzvednutí dcerky ze skupiny zaměstnanci informují o průběhu dne. Vím tak vše, co mě zajímá a nemusím se ptát. Docházka ovlivnila život dcery, a to velice pozitivně. Dcera je spokojená a vývojově vidím velké pokroky. Já a manžel jsme tak spokojeni a v době docházky stihneme spoustu práce.“

maminka Annabeth (DS Medvídek v Berouně)

Osobnosti po 10 letech naší práce

„V roce 2014 jsem se za společnost ADP Employer Services Česká republika, a.s. odštěpný závod Plzeň rozhodla, že musíme pomoci maminkám vracejícím se z mateřské dovolené. Pracuji jako manažerka oddělení u velké korporátní společnosti. Mám pod sebou k dnešnímu dni 70 matek a téměř všechny se k nám chtějí vrátit zpět, v mnoha případech i dříve než po třech letech věku dítěte. Sama jsem matkou dvou dětí – obě jsem dávala do jesliček, dnes už mají svoje děti. Mám vzdělání v oboru ekonomie a personalistiky. Zřízení firemní dětské skupiny bylo pro mě neznámou, ale říkala jsem si: „Vychovala jsem dvě děti, tak tohle zvládnu.“ Opak byl pravdou. Našla jsem si web PROSTOR PRO RODINU, kde školili budoucí chůvy a proškolovali i zájemce pro zřízení dětského koutku - dětské skupiny. Webové stránky Prostor pro rodinu mě zaujaly a já se ve svém volnu přihlásila na školení pro budoucí zřizovatele dětské skupiny – firemní školičky. Dojížděla jsem na jeden cyklus školení do Prahy. Jsem za to dnes moc ráda a tomu vděčím právě paní Mgr. Nedělové. Poradila mi vlastně se vším. Po schválení Zákona jsem vše jen dle rad paní magistry překlopila na dětskou skupinu. Hrozně mi paní Mgr. Nedělová pomohla. Pak jsem ještě kontaktovala pí magistru ohledně získání dotace od EU na provoz dětské skupiny. I to se nám podařilo. Dnes máme dotaci pořád, vždy na každý půl rok. Maminky platí minimální sumu 300,- Kč měsíčně. Vyhráli jsme i soutež mezi zaměstnavateli v Plzeňském kraji. Ádépáček funguje velmi dobře. Moc Vám ze srdce děkuji za získání všech zkušeností a cenných rad.“

Jiřina Žižková (MS Senior Manager Payroll ADP a.s. odštěpný závod Plzeň)

„Prostor pro rodinu mám spojený s Karolínou Nedělovou. Poprvé jsme se setkaly před více jak pětadvaceti lety, když jsme spolu s dalšími kolegy pod vedením Jiřiny Šiklové budovali Katedru sociální práce na FF UK v Praze. Budování to bylo nelehké a vůbec by mě nenapadlo, že do toho po letech půjde znovu, přijde za mnou a jednoduše řekne : „Založila jsem organizaci. Jmenuje se Prostor pro rodinu. Můžeš mi s tím trochu pomoct?“. Nebýt to Karolína, odmítla bych, budování jsem v životě už měla za sebou příliš… A taky mě zaujalo téma – dítě, rodina, tvořivost – to jde krásně dohromady a dává to velký smysl. Tak jsem kývla a dnes po 10 letech vím, že jsem neudělala chybu. Přeji celému týmu Prostoru pro rodinu k jeho kulatým narozeninám, aby „tvořil prostor pro nás a naše děti ještě další desítky let!“

PhDr.Irena Tomešová CEKAS (Centrum pro standardy kvality v sociálních službách, Národní vzdělávací fond)

„Práce s ženami tvořícími Prostor pro rodinu je pro mne vždy profesním zážitkem a novou zkušeností. Do své práce dávají nejen spousty času a energie, ale i celé svoje srdce. Vždyť jak jinak by šlo vytvořit prostor, ve kterém je nám a našim dětem příjemně? Nemám už malé děti, ale mám tři vnoučata a proto jsem ráda, že je zde organizace, které posouvá péči o děti k lepšímu pomocí využití hlubokých znalostí , učí rodiče komunikaci s dětmi i zdravé výživě. Všichni přece chceme, aby byly naše děti zdravé, šťastné a spokojené - a v tomto směru se můžeme na kurzech Prostoru pro rodinu hodně naučit. Přeji tvůrkyním i realizátorkám Prostoru pro rodinu k 10. výročí hodně sil a čerstvých nápadů a za nás všechny děkuji za péči, kterou věnujete tomu, aby sladění práce s péčí o rodinu bylo snažší a přinášelo radost všem.“

Lenka Šťastná (Prezidentka Business & Professional Women CR , z.s.)

„Vždycky mne potěší a povzbudí setkání s tím, kdo si umí ke všednodenním problémům položit zásadní otázky. Velikou radost mám, když se jeho hledání odpovědí také ubírá směrem, která i já sleduji. Když zjistím, že odpovědi našel a svůj záměr naplnil, považuji to za malý zázrak. A pro sebe za vzácný dar. Přesně tyto pocity mám spjaty se setkávání s paní Mgr. Karolinou Nedělovou. Z pestré mozaiky nosných myšlenek projektu Prostoru pro rodinu bych chtěla vyzdvihnout především hluboce lidský přístup, přirozenost, životní logiku a funkčnost, které jsou charakteristické pro jeho koncepci a zásadní pro obdivuhodně úspěšné výsledky. Hledání pomoci matkám, kterým práce a zaměstnání komplikují v péči o děti plnění rodinných povinností, trvá více jak dvě stě let. Pozoruhodných pokusů byla v minulosti celá řada, i když ne všechny se osvědčily. Věříme, že naše současné snahy budou lepší. Velice oceňuji, že Prostor pro rodinu úskalí této situace citlivě zaznamenal a zvolil zcela jinou strategii. Ukazuje rodičům jak samostatně ale s porozuměním hodnotit výchovné situace, posiluje jejich přirozené cítění a vrací sebedůvěru. Učí je propojit promyšlené požadavky s respektem ke spontánním, emocionálně podmíněným potřebám dítěte. Vede rodiče k poznání, že v obou případech je nejdůležitějším východiskem individuální přístup, radostná atmosféra, smysluplný obsah činnosti a tomu odpovídající nenásilná metoda. Péče o dítě mimo domov je přirozená mezilidská situace, jejíž atmosféru tvoří vzájemná důvěra, respekt a rovnoprávnost subjektů, spojených zájmem o prosperitu dítěte. Základ úspěšného edukačního působení a vytváření důvěryplných vztahů je založeno na demokratickém, otevřeném setkávání všech zúčastněných. Rodiče (a všichni ostatní) jsou v prostoru pro rodinu spolupracujícími partnery, kteří se domlouvají a společně radí co má každý v zájmu dítěte udělat. Obdivuji všechny, kteří se v uplynulých deseti letech na vytváření Prostoru pro rodinu podíleli. Jejich cesta měla pravděpodobně i své zákruty, ale přehled bohaté a pestré činnosti, statistika úspěšných akcí a upřímná slova svědectví účastníků svědčí jednoznačně o tom, že byla správná a proto úspěšná.“

Doc. PhDr. Eva Opravilová CSc. (Zakladatelka katedry primární pedagogiky PedF. UK)

„V pozici starosty i poslance člověk potká tisíce lidí. Ale dodnes si živě pamatuji setkání s paní Nedělovou, byť už to je skoro deset let. Protože byla jiná. Její kombinace nadšení a diplomatických i manažerských schopností je výjimečná. A tak se vůbec nedivím, že Prostor pro rodinu už slaví 10 let. Smysluplné projekty, otevírání společenských témat poutavým způsobem, pomoc konkrétním lidem. PS: Dodnes mě mrzí, že jsem se tehdy nemohl přidat k akci Porod na Sněžce.“

Mgr. Jan Farský (poslanec)

Máte nějaké otázky?

Zanechte nám vzkaz a kontakt a my se Vám ozveme:

odeslat kontakt

Uvítáme
dobrovolníky

Chcete využít našich služeb, stát se patrony jednoho z našich zařízení péče o děti, nebo se zapojit dobrovolnicky?

Domluvíme se

Zeptejte se Karoliny

Ochotně vám zodpoví všechny dotazy týkající se vzdělávání, nabídek práce, zkoušek a Školy péče o děti.

odeslat dotaz

Naši partneři